In dit Privacy beleid wordt beschreven hoe www.3xlsolutions.nl (3XL Light & Solar Solutions, hierna 3XLSolarSolutions B.V.) de
persoonsgegevens van de bezoekers van haar website www.3xlsolutions.nl verwerkt.
1. www.3xlsolutions.nl houdt zich te allen tijde aan de Wet Bescherming Persoonsgegevens en respecteert
uiteraard uw privacy. Over het algemeen verzamelen wij slechts informatie die niet direct tot uw
identiteit herleidbaar zal zijn.
2. Wij verzamelen verder enkel persoonsgegevens die u ons vrijwillig ter beschikking stelt, zoals met
name uw NAW-gegevens, e-mailadres en/of telefoonnummer alsmede betaalgegevens in het kader van
een met ons te sluiten (koop)overeenkomst of om meer informatie van ons te ontvangen. Deze
gegevens zullen dan worden opgenomen in ons klantenbestand en eventueel in uw www.3xlsolutions.nl account.
Voor zover u deze gegevens aan ons verstrekt, zullen wij deze alleen voor dat specifieke
doeleinde gebruiken (tenzij hier anders vermeld).
3. Het is u altijd toegestaan om inzage in uw persoonsgegevens te vragen en om www.3xlsolutions.nl te
verzoeken om uw gegevens te verbeteren, aan te vullen, te verwijderen of af te schermen, als deze
gegevens feitelijk onjuist, onvolledig of niet ter zake dienend zijn.
4. Indien u jonger bent dan 16 jaar, heeft u de toestemming van uw ouder of voogd nodig om de vermelde
persoonsgegevens te verstrekken aan www.3xlsolutions.nl. De ouder of voogd kan in dat geval ook altijd
www.3xlsolutions.nl verstrekte gegevens te laten aanpassen of verwijderen.
5. www.3xlsolutions.nl maakt verder gebruik van Google Analytics om inzicht te krijgen in de vraag hoe men
onze website bereikt en hoe de website wordt gebruikt om deze vervolgens te kunnen optimaliseren,
en maakt daarvoor gebruik van cookies. Klik hier voor meer informatie over welke cookies bij Google
Analytics exact worden geplaatst. Daarnaast wordt specifieke informatie, zoals IP-adressen en
browsergegevens, anoniem verzameld met Google Analytics en overgebracht naar en door Google
opgeslagen op servers in de Verenigde Staten. Google kan deze informatie aan derden verschaffen
indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover deze derden de informatie namens
Google verwerken.
6. www.3xlsolutions.nl draagt zorg voor passende technische en organisatorische veiligheidsmaatregelen om
de (door u verstrekte) persoonsgegevens adequaat te beschermen. Deel van deze zorgvuldigheid is
het gebruik van Secure Socket Layer (SSL). Bij communicatie per e-mail kan de volledige
gegevensbeveiliging echter niet door ons gewaarborgd worden.
7. In sommige gevallen kan het nodig zijn dat wij uw persoonsgegevens aan derden ter beschikking stellen
die de in dit Privacy beleid genoemde gegevensverwerkingen in opdracht en onder
verantwoordelijkheid van ons zullen uitvoeren, bijvoorbeeld om producten te verzenden of voor
statistische doeleinden. Wij zullen uw gegevens echter verder in geen geval aan derden verstrekken,
met name niet in het kader van direct marketing doeleinden, uitgezonderd wanneer wij hiertoe op
grond van relevante wet- of regelgeving gerechtigd of verplicht zijn.
8. www.3xlsolutions.nl behoudt zich het recht voor dit Privacy Policy aan te passen.